МАСТИЛА

Мастила за калиграфия и рисуване Titivillus от природни материали. Ръчно направени от Петя Савчева, която изследва автентични исторически рецепти от миналото. С мастилата се постигат ясни и извънредно тънки линии, които придават на калиграфските щрихи неповторима изящност и усещане за древна автентичност.
Откъде идва името?

Повечето изкуства имат божество за покровител, а калиграфите – демон. Тази закачлива история съвсем не е случайна… Titivillus е демон-покровител на писарите. През Средновековието най-важните абатства в цяла Европа са имали библиотеки и писалища, местата, където монасите са писали и препесвали текстове. Тогава печатната преса не била достигнала западния свят, поради тази причина всички книги са преписвани на ръка от писарите – монасите в скрипториумите към техните манастири. Работата била изтощителна и писарите прекарвали повечето си време на писалището, преписвайки текстове в условия на приглушена светлина. В преписаните текстове имало несъзнателни грешки и често писарите твърдели, че се дължат на Титивилус, средновековен демон, верен слуга на Луцифер. Неговата цел била да изпрати душите на грешните писари в Ада. Грешките, открити в текстовете, поставял в чувал, който носел на гръба си. През нощта той се запътвал към Ада и там сгрешените текстове били написвани в книга, така че по време на Страшния съд писарите да бъдат съдени от Луцифер.

Показване на 5 резултата