Italic

Присъствено обучение.

 

Дати: 

Времетраене: 3 часа (от 18:00 до 21:00 часа)

Място на провеждане: гр. София, ул. Лавеле 16

 

*Всички необходими материали са включени в цената на обучението.

0.00лв.

Категория:

Описание

Italic
Италикът се развива през 15-ти век и е наследил името си от италианския си произход. В търсене на по-бърз стил за изписване предвид нарастващия обем от работа, папските книжници преписвали документите за Римския архив като развили канцеларски скрипт (канчелареска). Тази елегантна калиграфия не се забавила да привлече интелектуалците. Била също приета за писане на изящни текстове предназначени за богати колекционери и ценители на красиви книги.

Структура на обучението:

  • въведение
  • теория
  • практика
  • домашна работа
  • теоретичен тест за получаване на сертификат за преминато обучение
  • теоретичен тест и практическа работа за получаване на сертификат за придобити умения

Допълнителна информация

Начин на провеждане

Онлайн, Присъствен